• kruispunt in de loopbaan

Loopbaanbegeleiding

Duurzame inzetbaarheid. Maximaal rendement uit potentieel. Voorkomen van ziekte of uitval. Werknemers op de juiste plek in uw bedrijf. Gemotiveerde medewerkers. Allemaal redenen om loopbaanbegeleiding als instrument in te zetten.

Natuurlijk is loopbaanbegeleiding gericht op de werknemer. Zijn de gesprekken vertrouwelijk en is de werknemer baas over zijn eigen loopbaan. Maar u als werkgever kan het instrument inzetten of onder de aandacht brengen.

Met gesprekken, testen en opdrachten neemt de werknemer zijn loopbaan onder loep en kan daarna gerichte keuzes maken ten aanzien van zijn loopbaan. De uitkomsten kunnen voor de persoon zelf een opstap tot actie zijn of als input dienen voor een functioneringsgesprek. Uitkomsten kunnen zijn:

Ik zit op mijn plek, maar.....

...moet dit wel onderwerp maken van mijn functioneringsgesprekken.
...mis kennis en vaardigheden om het maximale uit mijn functie te halen.
...verwacht over niet al te lange tijd de motivatie en uitdaging te verliezen.
...verwacht over een tijdje dit werk niet meer uit te kunnen voeren.

Ik zit niet meer op mijn plek, .......

...ik wil mij verbreden.
...ik wil mijn ambities nastreven.
...ik pas niet meer binnen deze organisatie.
...dit heeft vooral te maken met eigen instelling en motivatie.
...dit heeft oorzaken die buiten mijn invloedsfeer vallen.