SPTF

Het SPTF (Samenwerkingsverband praktijkopleiding Timmerindustrie Friesland) is een vereniging van ruim 20 houtverwerkende bedrijven in Noord-Nederland die zich ten doel stelt de instroom en vakopleiding van gekwalificeerd personeel te waarborgen. Hiervoor heeft het SPTF Technopark opgericht. In nauwe samenwerking leiden de deelnemende bedrijven en Technopark BBL-leerlingen op. Maar Technopark verzorgt voor het SPTF en de deelnemende bedrijven ook zaken als gezamenlijke promotie, werving en selectie, begeleiding, aanvullende praktijkscholing en een modern en flexibel personeelsbeleid. Hiervoor heeft Technopark een eigen uitzendorganisatie.

Praktijkopleiding

Voor de praktijkopleiding van aankomende en vakbekwame medewerkers beschikt Technopark over een moderne en goed geoutilleerde Leerwerkplaats. Daarnaast fungeert Technopark vaak als formele werkgever en worden loonbetaling en facturering verzorgd. De deelnemende bedrijven zijn via het SPTF 100% aandeelhouder in Technopark.

BBL leerlingen

Technopark heeft met een eigen leerwerkplaats met de lidbedrijven een centrale rol in de praktijkopleiding. Technopark bewaakt de vorderingen van de praktijkopleiding, zorgt indien nodig voor aanvullende praktijkscholing en toetst de leerlingen. Hierbij wordt uiteraard ingespeeld op technologische ontwikkelingen.

Uitzendkrachten

Technopark draagt zorg voor een goede opgeleide en flexibel inzetbare schil voor de lidbedrijven. Hiervoor beschikt Technopark over een eigen uitzendorganisatie. In samenwerking met uitkeringsinstanties en overheden worden praktijkgerichte vakopleidingen verzorgd en worden kandidaten uitgeplaatst bij houtverwerkende bedrijven. Lidbedrijven van het SPTF hebben altijd voorrang.
 
Overige diensten
Technopark ondersteunt lidbedrijven met een modern personeels- en scholingsbeleid. Bijvoorbeeld met:

  • Werving en Selectie
  • Loopbaanbegeleiding en ondersteuning bij functioneringsgesprekken
  • Cursussen en trainingen

SPTF leden:

Voor meer informatie over een SPTF lidmaatschap neem contact op met: