• 100 euro biljet

Wet Werk en Zekerheid

Het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid gaat per 01-07-2015 in. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen:

 

Ketencontracten
Vanaf 1 juli mag een medewerker bij een bedrijf 3 contracten in maximaal 2 jaar krijgen. Dat is nu nog 3 contracten in 3 jaar.

Uitzenden
Ons uitzendbureau blijft flexibiliteit garanderen. Belangrijkste verandering is in fase B (de fase die start na de eerste 78 gewerkte weken). In fase B kan een flexkracht 6 tijdelijke contracten krijgen in een periode van maximaal 4 jaar.

Minimale onderbreking 6 maanden
Was tot nu toe een onderbreking van 3 maanden voldoende om een nieuwe keten te kunnen starten, nu moet de onderbreking minimaal 6 maanden zijn.

Transitievergoeding
Werkt een medewerker 2 jaar of meer voor een bedrijf, dan moet een transitievergoeding worden betaald. De tranisitievergoeding kan ingezet worden om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Deze vergoeding wordt in geld uitgekeerd aan de medewerker. Sommige scholingskosten en ook kosten voor het begeleiden van werk naar werk kunnen worden afgetrokken van de transitievergoeding. Ook is er tot 1 juli 2016 sprake van overgangsrecht wanneer in een lopende cao of bestaand sociaal plan collectieve afspraken zijn gemaakt. Na 1 juli 2016 geldt altijd de transitievergoeding.

 

Voor meer informatie kunt u contact  met ons opnemen. Wij denken graag met u mee!