Van uitzenden naar detacheren in fase B

Als je in fase B terecht komt, teken je een detacheringsovereenkomst. Daarop staat een begin- en een einddatum, een contract voor bepaalde tijd.

Detacheringsovereenkomst

Een contract voor een afgesproken duur. Je weet dus tot wanneer je een contract hebt.

Duur van fase B

Fase B duurt maximaal 4 jaar. In die periode mogen 6 contracten worden afgesproken. Krijg je 6 keer een contract van 1 maand, dan is de opdrachtgever na een half jaar door fase B heen. Krijgt je 4 keer een jaarcontract, dan zijn niet alle contracten gebruikt. Voor een opdrachtgever is het dus belangrijk zuinig om te gaan met de contracten.

Doorbetalen feestdagen, kort verzuim en ziekte

Valt op één van je werkdagen een feestdag, dan krijg je die dag doorbetaald. Moet je naar de dokter of de tandarts, dan kun je tot 10 uren per jaar doorbetaald krijgen. Word je ziek, dan heb je nog maar één wachtdag en val je onder onze eigen Arbodienst en niet onder het UWV.

Als fase B afloopt

Wij doen er alles aan, om een vast contract voor jou bij het bedrijf te regelen. En zeg nou zelf, na al die tijd is dat toch ook het meest logische om te doen!

Voor meer informatie: