De eerste 78 weken, fase A

Technopark volgt de ABU cao. Daarin zijn 3 fases beschreven. De eerste fase is fase A en deze duurt maximaal 78 gewerkte weken.

Gewerkte weken

Weken die je ziek of vrij bent, tellen niet mee. Maar als je ook maar één uur werkt in een week, telt die week wel mee als gewerkte week.

Alle gewerkte uren worden betaald

Uren die je werkt, worden aan je uitbetaald. Werk je niet dan kun je eventueel verlof opnemen.

Met uitzendbeding

In fase A werken wij meestal met contracten met uitzendbeding. Dit betekent dat zowel jij als de opdrachtgever altijd op kan zeggen. Gelukkig zien wij over het algemeen dat werknemers lang blijven werken bij een bedrijf en op termijn zelfs in dienst gaan. Moet er wel afscheid genomen worden van elkaar, dan vragen wij aan jou en het bedrijf om dit op tijd aan te geven, zodat er tijd is om een andere baan of een andere werknemer te vinden. Wij gaan voor de lange termijn en niet voor klussen van een week of een paar dagen.

Als fase A bijna afloopt

Optie 1: Je krijgt een contract bij het bedrijf
Optie 2: Je blijft werken via Technopark in fase B

Meer informatie? Neem contact op met: