• Outplacement

Outplacement

Outplacement is een verzameling van activiteiten die zich richten zich op werknemers die om een of andere reden bij het huidige bedrijf weg willen of moeten. Het doel van de activiteiten is deze werknemers in staat te stellen bij een andere werkgever werk te vinden.

Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • beroepskeuzetest
  • assessment
  • coachingsgesprekken
  • sollicitatietraining
  • om- of bijscholing
  • werkstages
  • bemiddeling

Het outplacementtraject is door Technopark als volgt vormgegeven:

Stap 1                            

Het intakegesprek

Stap 2

Assessment / testen / gesprekken

Stap 3

Bij- en/of omscholing

Stap 4

Sollicitatietraining

Stap 5

Bemiddeling

Stap 6

Stage / werk

Wilt u meer informatie? Of iemand aanmelden voor een outplacementtraject?
Neem dan contact  met ons op.