• Leermeester en leerling

Informatie over BBL (werken en leren)

Onze branche heeft steeds meer behoefte aan goed opgeleid en gekwalificeerd personeel. U kunt daaraan bijdragen door een stageplaats te bieden aan een leerling. Maar u kunt ook een uitzendkracht, die via Technopark bij uw bedrijf werkt, de gelegenheid geven een opleiding te volgen.

De vier partijen

 

Leerling: De leerling gaat één dag in de week naar het ROC om daar de opleiding te volgen. Vier dagen per week gaat hij bij uw bedrijf aan de slag.

Bedrijf: U begeleidt de leerling op de werkvloer en bent verantwoordelijk voor de praktijkcomponent van de opleiding.

ROC: Het ROC verzorgt het onderwijs en houdt de vorderingen van de leerling bij.

Technopark: De leerling is bij ons in dienst. Technopark zorgt voor aanvullende praktijkscholing en begeleiding van de leerling op de werkplek en op school.

Wilt u ook een leerling opleiden?

Neem contact  met ons op. Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.