Periode: 1
Weken: 1 – 4
Betaling: 2 februari

Periode: 2
Weken: 5 – 8
Betaling: 2 maart

Periode: 3
Weken: 9 – 12
Betaling: 30 maart

Periode: 4
Weken: 13 – 16
Betaling: 27 april

Periode: 5
Weken: 17 – 20
Betaling: 25 mei

Periode: 6
Weken: 21 – 24
Betaling: 22 juni

Periode: 7
Weken: 25 – 28
Betaling: 20 juli

Periode: 8
Weken: 29 – 32
Betaling: 17 augustus

Periode: 9
Weken: 33 – 36
Betaling: 14 september

Periode: 10
Weken: 37 – 40
Betaling: 12 oktober

Periode: 11
Weken: 41 – 44
Betaling: 9 november

Periode: 12
Weken: 45 – 48
Betaling: 7 december

Periode: 13
Weken: 49 – 52
Betaling: 4 januari 2019

Let op: Aan bovengenoemd overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Genoemde data zijn onder voorbehoud van o.a. inlevering urendeclaraties (digitaal en/of op papier). De betalingsdatum is de eerste vrijdag volgend op de laatste week van de periode. Op deze datum wordt door Technopark het loon uitbetaald. Afhankelijk van je eigen bank kan het loon met enige vertraging op je rekening worden gestort.

Heb je vragen over je loon?