Disclamer: Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen en dit bericht te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Technopark aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuist, onvolledig dan wel ontijdig overbrengen van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de e-mail contact met de afzender op te nemen.