• leerling

Spelregels wervingsactie leerlingen 2016

  1. Bij een positieve intake en/of succesvolle afronding van het voorschakeltraject tekent de leerling een leerwerkovereenkomst (BBL).
  2. Jij ontvangt van Technopark een vergoeding van € 250,- wanneer Technopark en de potentiële leerling een leerwerkovereenkomst (BBL) zijn aangegaan. Je ontvangt de beloning binnen 14 werkdagen nadat de leerwerkovereenkomst is begonnen.
  3. Bij het deelnemen aan deze actie ga je ermee akkoord dat er foto’s van jou gemaakt kunnen worden bij het uitreiken van de beloning. Ook ga je ermee akkoord dat de foto’s gemaakt bij het uitreiken van de beloning gebruikt kunnen worden op Technopark facebookpagina voor promotionele doeleinden, enkel gekoppeld aan deze actie.
  4. Deze actie is gericht op particulieren. Doorverwijzers die direct of indirect verbonden zijn aan toeleverende instanties of opleidingsorganisaties zijn uitgesloten van deze actie.
  5. Bij het constateren van valse opgaven of misbruik van de actie heeft Technopark het recht om de beloning niet uit te keren of terug te vorderen.
  6. De actieperiode loopt van 5 september 2016 tot en met 14 oktober 2016.